Meny Lukk

Respondo AS

Respondo åpner en verden av investeringer i fornybar energi.

Invester i ditt eget solkraftverk

og du vil motta dokumentert bevis på redusert karbonavtrykk

og du vil motta månedlig inntekt fra investeringen

Respondo har den enkle løsningen for deg som ønsker å delta direkte i overgangen til en grønnere og mer bærekraftig verden

Vennligst merk:
Denne nettsiden er en pilot og ikke åpen for offentlig bruk. Respondo har som mål å være åpen for publikum 1. kvartal 2022.

Pilotprosjekt

Respondo har kommet godt i gang med pilotprosjektet med en ny crowdlendingplattform for finansiering av fornybar energi og energieffektivitetsprosjekter med dokumentasjon på reduksjon av karbonavtrykk.

Et antall kunder er allerede nå med i pilotprosjektet og vi vil i løpet av 1. kvartal 2022 kunne åpne for nye investorer.

Respondo åpner en verden av investeringer i fornybar energi.

Grønt skifte, eller grønn omstilling, betyr generelt forandring i mer miljøvennlig retning.

Vi i Respondo AS arbeider med investeringer i råvarer og i selskaper og fond som investerer i råvarer og energi.

Om Respondo AS

Respondo ble etablert i 2012 med et klart oppdrag:

Å introdusere nye måter å investere i CO2-utslippsreduserende prosjekter og gi investorer enkel og direkte tilgang til fornybar energi og energieffektivitetsprosjekter med attraktiv potensiell avkastning.

Vi har siden 2015 finansiert og administrert et pilotprosjekt i en varmesentral, for å introdusere kontrollsystemer og varmtvannsstrømstyringsutstyr i leilighetsbygg.

Finansieringen som er basert på et lån og på en Energy Performance Contract har gitt verdifulle erfaringer og beviser at konseptet vårt fungerer i den virkelige verden.

  • Erfarne gründere som har etablert og ledet vellykkede internasjonale selskaper innen energi og finans
  • Enestående nettverk innen energieffektivitet og fornybar energi
  • Erfaring fra departementer og internasjonale organisasjoner og med relasjoner til offentlige beslutningstakere
  • Erfaring fra strategier for moderne markedsføring i digitale og sosiale medier
  • Erfaring fra energiinvesteringer gjennom 35 år
  • Erfaring fra låne- og forsikringsprodukter og crowdfundingselskaper
  • Mer enn 15 års erfaring fra arbeid under økonomiske reguleringer
  • Hyppig brukte foredragsholdere på internasjonale konferanser og seminarer
  • Den tekniske og økonomiske kunnskapen til å identifisere standardiserte prosjekter som skal prioriteres.

Finansmarkedene trenger nye innovative finansieringsløsninger

Majoriteten av de grønne investeringsprosjektene er faktisk små prosjekter og ikke typiske store industriprosjekter som vindparker, solcellepaneler osv. Flertallet av prosjektene er på forbrukersiden, ikke på energiproduksjon

Incentivstrukturen til institusjonelle investorer gjør at små prosjekter, typisk i området 0,1 – 1 mill euro blir fullstendig oversett, de er ikke store nok til å generere de nødvendige bonusene for ledere og kostnadene ved prosjektanalyse, gjennomføring osv.

Etter flere tiår med erfaring både fra energi- og finanssektoren, innså teamet bak Respondo at det mangler ett element: hvordan mobilisere de mindre prosjektene og de mindre investorene

Til nå har det ikke vært noen effektive alternativer for enkelt- og småbedrifter til å investere i klimaprosjekter, med mindre de er i egen aktivitet. 

Vår visjon har derfor vært å etablere en plattform der små investorer kan investere små pengebeløp i små prosjekter.

Energibruk er den viktigste kilden til CO2-utslipp.

Hvis du bruker penger for å kompensere for karbonavtrykket ditt – hvor havner pengene?

En investering i vår plattform dokumenterer hvor pengene havner og dokumenterer reduksjonene i karbonavtrykket ditt

Estimatene for CO2-utslipp fra elektrisitet er svært usikre og avhengige av metoder som brukes – basert på opprinnelsen til elektrisitetsforsyningen

Vi har utviklet en komplett og omfattende analysemodell som kan dokumentere reduksjonen av karbonavtrykket.

Systemet vil forbedre eksisterende metoder og modeller for estimering av reduksjon av karbonfotavtrykk.

Hva er et virtuelt solkraftverk?

Et virtuelt kraftverk er en avtale som brukes ofte i det profesjonelle strømmarkedet og er nå tilgjengelig for publikum for første gang. Du vil eie et såkalt Virtual Solar Power Plant (VSPP).

Siden solen i Spania kan generere strøm i opptil 2000 timer hvert år, gir dette deg opptil 2000 kWh hvert år som du kan selge til markedet.

Du vil kjøpe det virtuelle anlegget til markedspris for kraftverk og også selge kraften på strømmarkedet, akkurat som alle andre eiere av solkraftverk.

Som kjøper og investor i en slik avtale selger du solkraften til markedspriser og får inntektene hver måned. 

Du vil også motta grønne opprinnelsessertifikater som dokumenterer at du er eier av grønn energi og at dette reduserer karbonavtrykket ditt. Reduksjonen av CO2-utslipp er også beregnet og dokumentert.

Våre kontorer:

Ønsker du Nyhetsbrev fra Respondo?

Fyll inn dine data i feltene til høyre og trykk "Send"